Monday, 17 June 2024

Changes in timetable and duty hours

Poniżej przedstawiamy harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej (pobierz).


Prof. Mirosław Pawlak informuje, że zaliczenie poprawkowe z metodyki języka angielskiego, a tym samym egzamin poprawkowy, odbędzie się w czwartek 15 lutego o godz. 11:30 w sali E347.

Dyżur prof. Mirosława Pawlaka odbędzie się w czwartek 15 lutego w godz. 11:00-12:00.